Program - Glasba

 

PREDŠOLSKI PROGRAM

 

PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA - starost  5 let, pouk 1x tedensko po 45 minut

GLASBENA PRIPRAVNICA - starost 6 let, pouk 1x tedensko 60 minut.

 

INDIVIDUALNI POUK

Individualni pouk (učenje posameznega glasbila ali petja) predstavlja osnovno glasbeno izobraževanje, ki je razdeljeno na nižjo in višjo stopnjo.

 

PREDMET          
           
STOPNJA NIŽJA STOPNJA SKUPAJ VIŠJA STOPNJA SKUPAJ
           
RAZRED 1.obdobje 2.obdobje      
KLAVIR 2 4 6 2 8
HARMONIKA 2 4 6 2 8
KITARA 2 4 6 2 8
GODALA 2 4 6 2 8
KLJ. FLAVTA 2 4 6 2 8
OSTALA  PIHALA 2 4 6 2 8
TROBILA 2 4 6 2 8
TOLKALA 2 4 6 2 8
HARFA 2 4 6 2 8
PETJE - 4 4 2 6
CITRE   4 4 2 6
ORGLE - 2 2 2 4

 

 

Urnik individualnega pouka poteka po naslednjih kriterijih:

nižja stopnja 2x tedensko po 30 min.

višja stopnja 2x tedensko po 30 oz.45 min.