Andrej Brečko – predsednik 
Simon Krajnčan Fojkar – namestnik predsednika
Martina Mašič Sabalič
Marina Rozman Srčič
Elizabeta Demšar Zupan
Klavdija Jarc Bezlaj
Monika Korbar