Del dohodnine kot donacija: http://www.sklad05.si/nameni/posamicen/336